Ehituse peatöövõtt

Ehitusprojekti kavandamine ja juhtimine peatöövõtu meetodil, mis soovi korral sisaldab ka projekteerimist. Selline meetod sobib Tellijale, kes on huvitatud võtmed kätte lahendustest.

Ehituse peatöövõttEhituse peatöövõtt

Lepinguline suhe ehitusprojekti teostamiseks, kus võtame vastutuse kogu ehitustöö teostamise eest, sealhulgas allhankijate valimine, materjalide hanked ja tööde teostamine. Lepingut allkirjastades võtame täieliku vastutuse kõigi kokkulepitud tööde teostamise eest nõutava kvaliteediga, arvestades Tellija soove ning pidades kinni tähtaegadest. Meie eesmärk on tagada projekti sihipärane tegevus ning klientide rahulolu saavutamine kvaliteetse ja õigeaegse tööga.

Ehituse peatöövõtu olulisemad tööülesanded: 
  • Lepinguline suhe - ehituse peatöövõtt põhineb lepingulisel suhtel Tellija ja ehituse peatöövõtja vahel. Lepingus sätestatakse töö ulatus, ajakava, ehitusmaksumus, kvaliteedinõuded ja muud olulised tingimused.
  • Tööde teostamine – vastutame kogu ehitustöö teostamise eest vastavalt lepingutingimustele. See hõlmab kõiki vajalikke tegevusi alates projekteerimisest kuni ehitustööde lõpuleviimiseni.
  • Allhankepartnerite valimine – koostööpartnerite valimine ja haldamine nii spetsiifilistes tootmistsüklites kui eritööde teostajate osas. Koostööpartnerid eritööde teostamisel nagu ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemide, vee- ja kanalisatsioonitööde, elektri- ja nõrkvoolusüsteemide ning hoone automaatika, valve ja ATS valdkondades.
  • Eelarve ja ajakava - jälgime eelarvet ja ajakava ning tagame, et ehitustööd valmiksid õigeaegselt ja eelarves püsimisega.
  • Keskkond ja kvaliteedikontroll – tagame ehitustööd vastavalt kvaliteedinõuetele ja ehitusstandarditele. Oma tegevuses pöörame suurt tähelepanu keskkonnahoiule ning jätkusuutlikule ehitamisele.
  • Dokumendihaldus – hõlmab ehitustegevusega kaasnevate ja seadusandluses nõutud dokumentatsiooni koostamist ning Tellija tehniliste koolituste läbiviimist koos hooldus- ja kasutusjuhiste tutvustamisega.

kontakt

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

SAADA PÄRING